• Advocaat: onderhandelen, adviseren, legal scan, second opinion, procederen
  • Mediator: bemiddelen bij (dreigende) conflicten
  • Coach: Harvard onderhandelen, klantcontact, effectieve gesprekvoering, effectief omgaan met lastige mensen, klachtafhandeling, conflicthantering
  • Spreekuur
  • Telefonisch adviseren (abonnement)
  • Starterspakket: algemene voorwaarden, doorlopend beoordelen stukken en legal scan, check contracten (zoals huur, mobiel etc.)

Rechtsgebieden:

  • Ondernemingsrecht
  • Contractenrecht
  • Arbeidsrecht (exit)